Ernst Wigforss Plats

Efter ett beslut i Halmstads kulturnämnd har vi nu efter många års dröjsmål fått en plats i Halmstad uppkallad efter Ernst Wigforss. Det är ett torg i den nya centrala stadsdelen Gamletull. Torget ligger passande nog i stadsdelens mitt - Ernst Wigforss plats invigdes den 30


Halmstads nyaste torg färdigt för invigning!
Det blir en lysande show och namnkunniga talare när stadens nyaste torg invigs den 30 november i samband med julskyltningen. Ledorden vid utformningen av torget har varit estetiskt, enkelt och Ernst. Platsen är uppkallad efter Ernst Wigforss, den socialdemokratiske ideologen från Halmstad som var finansminister under flera mandatperioder.
Marschaller kommer att visa vägen till torget från ljusfesten i Norre Katts park, över Nissan och vidare till Gamletull.
Före detta finansministern Bosse Ringholm, som har både personliga och politiska kopplingar till Ernst Wigforss, deltar vid invigningen.
Söndagens program
17.45 Eldkonst med Magma
18.00 Invigningstal av Bosse Ringholm, Henrik Oretorp (C), kommunråd och Jennie Johansson (MP) ordf. teknik- och fritidsnämnden
18.15 Eldkonst med Magma  
På det nyrenoverade kontorshuset från Nordiska filt-epoken så kommer det att projiceras ett bildspel. Besökarna bjuds på soppa vid Restaurang Karl i anslutning till invigningen.
Efter invigningen fortsätter programmet med att Bosse Ringholm berättar om de citat som kan ses på torget under en föreläsning arrangerad av Wigforssföreningen. Allmänheten hälsas välkomna ca kl. 19.00–20.00 i Nissansalen på Stadsbiblioteket.
Torgets utformning
I samband med att detaljplanen för Gamletull fastställdes beslutades det att ett torg skulle finnas i området. Torget har förberetts för mänsklig aktivitet och blir en mötesplats för den växande staden öster om Nissan.
Ambitionen har varit att skapa ett modernt och stadsmässigt torg, där tidlösa materialval skapar en helhet som harmoniserar med platsens historia och kringliggande miljöer.
Träden har bevarats i möjligaste mån men har även kompletterats med nya. Två nya bouleplaner har byggts för att erbjuda en ny aktivitet på platsen.
Ernst lever vidare på platsen genom att citat från hans författarskap finns på kuber av stål. I dessa kuber finns belysning och på sidorna kommer man att kunna läsa Wigforss textavsnitt.
Citat och källhänvisningar hittar du här.
Sittplatser finns i form av träbänkar i ny design som inbjuder till både lek och vila. En av de större bänkarna kan även fungera som scen.
På kvällen byter torget skepnad och en ljusgata lyses upp diagonalt över torget som skapar ett rörelsestråk för cyklister och fotgängare. Stråket består av tusentals små ljuspunkter
Ernst Wigforss
Ernst Johannes Wigforss (1881-1977), född och uppvuxen i Halmstad, blev 1913 fil.dr. på avhandlingen ”Södra Hallands folkmål” och docent i nordiska språk vid Lunds universitet.
Wigforss var sedan finansminister i flera regeringar. Han är även känd för sitt omfattande författarskap, från sin första bok 1908 till sin sista tidningsartikel 1972. Hans ”Minnen” i tre band var mycket berömda och det första bandet omfattar en beskrivning av Halmstad vid tiden för det förra sekelskiftet.
Wigforss räknas till den svenska socialdemokratins stora ideologer. Som finansminister har hans ekonomiska program och teorier färgat politiken. Wigforss är en av de mest framträdande gestalterna i byggandet av det så kallade svenska folkhemmet och anses vara en av de mest betydelsefulla inom svensk politik under 1900-talet.
Källa: Halmstad.se
Publicerad 27 november 2014

Här finns Ernst Wigforss plats!