Kuriosa

Handskrivna brev

 

Ernst Wigforss brevväxlade kring 1970 med Bosse Ringholm, en av Wigforssföreningens nuvarande medlemmar. I breven från 1971 och 1972 kan man lägga märke till den spretiga och svårtydda handstilen. Du kan läsa breven i klartext här. Den bok som nämns i det första brevet är studiecirkeln "Socialism - en diskussionskurs", huvudsakligen skriven av Bosse Ringholm. Det föredrag som nämns i det senare av breven hölls i Malmö 6 november 1971 till 90-årsminnet av August Palms tal i ett päronträd i Malmö, det första socialistiska föredraget i Sverige. Föredraget blev Ernst Wigforss sista framträdande i större sammanhang och blev tryckt med studiehandledning.

 

Gatunamnsfejd

 

1958 var Ernst Wigforss indragen i en seg gatunamnsfejd i Halmstad. Hans lilla insats kom att fälla avgörandet. Förre stadsingenjören Valter Håkansson var handläggare av gatunamnsfrågor och har i boken "Halmstads gatunamn" beskrivit fejden inklusive skriftväxlingen med Ernst Wigforss.

 

Ernst Wigforss har fått en egen plats

 

Efter ett beslut i Halmstads kulturnämnd har vi nu efter många års dröjsmål fått en plats i Halmstad uppkallad efter Ernst Wigforss. Det är ett torg i den nya centrala stadsdelen Gamletull. Torget ligger passande nog i stadsdelens mitt - en mycket bra lösning. Vi får tacka Kulturnämnden för det kloka beslutet. Klicka här för att se kartan. Den har varit publicerad i Hallandsposten och vi har fått tidningens medgivande att lägga den på vår hemsida.

 

En nidskrift

 

Ernst Wigforss var som person farlig för de maktägande klasserna. Sådant skapar motreaktioner - då som nu. Vid valet 1928 spreds bilden av en Wigforss som ville göra alla fattiga. Skriften "Den socialistiska framtidsstaten" hade en berömd citatförvanskning tryckt på omslaget. Vi låter var och en läsa och ta del av 1928 års hatpropaganda och se orimligheterna.

Copyright © All Rights Reserved