Läs av Wigforss

Ernst Wigforss´ samlade skrifter finns tillgängliga hos Hjalmarsson och Högbergs förlag.

 

Fattiga och rika är en valskrift från 1928. Delar av texten är hämtad från manuskriptet ”Icke allenast av bröd” från 1919. Detta förblev outgivet tills det publicerades i Arbetarrörelsens årsbok 1971.

 

Egendomsutjämning och arvsskatt är ursprungligen en riksdagsmotion. Utgiven som valskrift 1928.

 

Äganderätt och socialism är en valskrift från 1928. Den arbetande människan skall vara herre över de verktyg, med vars hjälp hon strävar att vinna ett allt bättre och rikare liv, slutar Wigforss.

 

Kreugerkris – banker och stat är en liten skrift om hanteringen av Kreugerkrisen 1931.

 

Ha vi råd att arbeta? är en valskrift från 1932. Den viktigaste skrift som utgivits i den svenska socialdemokratins historia. Skriften beskriver vägen från fattigsamhälle till välfärdsstat.

 

Ekonomisk demokrati är en utskrift av ett anförande vid en nordisk partisammankomst 1947.

 

Socialismen i socialdemokratin är rubriken på en uppsats i Tiden 1949. Här diskuterar Ernst Wigforss de mest grundläggande frågorna i socialdemokratins ideologi. Han definierar socialismen som främst en samling egenskaper och nämner sex begrepp och deras inbördes kopplingar som kärnan; Jämlikhet, Trygghet, Full sysselsättning, Planering för bästa möjliga produktion, Frihet, samt Industriell demokrati.

 

Utopier och verklighet är en utskrift av ett anförande 6 november 1971. Detta torde vara Ernst Wigforss´ sista framträdande i större sammanhang. Arbetarrörelsens väg är en utskrift av Tage Erlanders anförande vid samma möte. Deras anföranden utgavs, tillsammans med en studiehandledning, bilaga till Arbetet 14 mars 1972 under rubriken ”Vidare framåt”. Mötet hölls i Malmö Folkets park till minne av August Palms tal i ett päronträd i Malmö 1881, det första socialistiska föredraget i Sverige. Mötet var en kraftfull hyllning till socialismens idé, men även till August Palm och Ernst Wigforss.

 

Socialreformer och socialism är en debattartikel i Arbetet 25 september 1972, förmodligen hans sista.

Copyright © All Rights Reserved