Läs om Wigforss

Provisoriska utopier och Internationalisten är 2 artiklar skrivna av Benkt Högstedt och Mats Lundkvist för Hallandspostens kultursida.

Finansministrar är en liten skrift som utgivits av Finansdepartementet. Den är en antologi med korta biografier om de mer kända finansministrarna, samt en mängd fakta. Avsnittet om Ernst Wigforss är skrivet av Maja Fröman, en av Wigforssföreningens medlemmar. Maja har varit informationssekreterare på Finansdepartementet.

 

Två årtionden är en valskrift av Tage Erlander från 1952. Han blickar bl.a. tillbaka på vad som gjorts under de 20 år socialdemokratin, med Ernst Wigforss som dess främste strateg, dominerat svensk politik. Under dessa år hade Sverige kommit från fattigdom och massarbetslöshet en god bit på vägen till välfärdsstaten. Ernst Wigforss´ valskrift 1932 ”Ha vi råd att arbeta” innehöll kärnan i välfärdspolitiken.

 

Kapitalismens kris av Gustav Möller är en valskrift från 1932. Den handlar indirekt om Ernst Wigforss, men kommer från den brytningstid när Sveriges väg mot välfärdssamhället anträddes på allvar och kan förmedla bilden från en annan synvinkel än Ernst Wigforss.

 

Ernst Wigforss och Robert Dahls visioner av ekonomisk demokrati är en uppsats av Ilja Viktorov, Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterad vid ekonomiskt-historiska mötet i Lund 17-19 oktober 2003. Uppsatsen beskriver tydligt skiljelinjen mellan liberalism och socialism.

 

Rune Gustafssons doktorsavhandling ”Syntes och design – den intellektuelle politikern som konstnär” beskrevs på Wigforssföreningens seminarium på Högskolan i Halmstad 10 november 2004.

Copyright © All Rights Reserved