Lyssna på Wigforss

Att övertyga och vädja var ett utmärkande drag i Ernst Wigforss´ argumentation. Han kombinerade förmågan att övertyga med sakargument samtidigt som han vädjade till känslor och moral. Få agitatorer klarar att så tydligt kombinera dessa motstridiga argumentationslinjer.

 

Ernst Wigforss läser här en del av valskriften Fattiga och rika från 1928. Lägg noga märke till argumentationsmetodiken! Här är det mest den vädjande Wigforss som framträder, bl.a. med bibelcitat som argument.

 

Lyssna

Copyright © All Rights Reserved