Södra Hallands folkmål

Södra Hallands Folkmål

 

Ernst Wigforss yrkesbana började med språkforskning och han blev 1913 fil dr på avhandlingen "Södra Hallands Folkmål". Han är ännu den främste kännaren som funnits ifråga om språkbruk i Södra Halland.

 

Inom ramen för Wigforssåret 2002 höll Göran Hallberg, då chef för dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, ett föredrag om Ernst Wigforss som språkforskare. Föredraget hölls i Wigforssalen, Högskolan Halmstad, 16 okt 2002 och har tryckts i "Saga och sed".

Copyright © All Rights Reserved