Höstseminariet 2003

Höstseminariet 2003

 

I anslutning till tillväxtkongressen hölls ett mindre seminarium den 15 november. Gunvall Grips föredrag på sommarens Wigforsseminarium hade väckt en del intresse. Hans Hoff hade egna förslag.

 

På grundval av det som framkom skickade styrelsen in ett remissvar inför kongressen.

Copyright © All Rights Reserved