Höstseminariet 2004

Höstseminariet 2004

 

Seminariet handlade om en doktorsavhandling "Syntes och design - den intellektuelle politikern som konstnär", skriven av Rune Gustafsson. Det skedde i Wigforssalen på Högskolan 10 november.

 

Avhandlingen beskriver en ny teori för hur den intellektuelle politikern löser problem och skapar kontakt med den politiska omgivningen. Ett nytt begrepp, politisk design, har utvecklats. Bland de tre intellektuella politiker som studerats visar sig Ernst Wigforss vara den mest typiske intellektuella politikern enligt de vunna resultaten. Avhandlingen finns i elektronisk form under http://Libris.kb.se.

 

Benkt Högstedt skrev en artikel på Hallandspostens kultursida 7 december 2004 som kort sammanfattar avhandlingen.

Copyright © All Rights Reserved