Wigforsseminariet 2003

Wigforsseminariet 2003

Inbjudan

 

Seminariet handlade om Ekonomisk demokrati, en central fråga för varje socialistiskt parti.

 

Som underlag användes ett flertal dokument, förutom Ernst Wigforss´ bok Ekonomisk demokrati. Per Åhlström hade vid sitt seminarium under Wigforssåret 2002 beskrivit goda exempel på löntagarägande. TCO hade tagit fram rapporten "Göra sand av guld". De båda ekonomerna Henrekson och Jakobsson hade framfört en motsatt mening i Ekonomisk Debatt 2000. Gunvall Grip pläderade för en bättre användning av Trygghetskapitalet. Regeringen hade framfört kritik mot AP-fondernas förvaltning och Vänsterpartiet i Västra Götaland hade funderat kring den ekonomiska demokratin.

 

Seminariets moderator, Lena Askling, summerade sina slutsatser från seminariet på Aftonbladets ledarsida.

Copyright © All Rights Reserved