Wigforsseminariet 2010

Wigforsseminariet 2010

Inbjudan

 

Seminariet hade temat "Från medborgare till kund?"

 

Röd fana var som vanligt hissad på Söndrums Folkets Hus. Det fikades före start. De närvarande hälsades välkomna med en inledning (Lyssna) som förklarade valet av ämne. Lena Hjelm-Wallén var förste föredragshållare. (Lyssna) Hon följdes av Elisabeth Sundin, (Lyssna) som även visade några OH-bilder. Widar Andersson (Lyssna) hade passet före lunch.

 

Publiken lyssnade både på höger och vänster sida. En ny giv denna gång var möjligheten att ställa snabba frågor direkt till respektive föredragshållare via trådlös mikrofon. Ljudchefen Lind både lyssnade och spakade.

 

Lunchen användes för heta informella diskussioner och hämtning av frisk luft. Panelen samlade sig. Styrelsen hade möte utan att man själva visste om det. Dagens jubilar, Majlis Grenlund, log mot solen. Ingrid Gunnarsson hann äta lite själv också. Birgit Börjesson höll Alingsås-delegationen samlad.

 

Bosse Ringholm var moderator för den paneldebatt som pågick under eftermiddagen. Informella kontakter knöts.

 

Föreningen städar själv stället utan att göra några snirkliga avdrag. Vi har egen RUT.

Copyright © All Rights Reserved