Wigforsseminariet 2012

Wigforsseminariet 2012

Inbjudan

 

Seminariet handlade om Socialdemokratisk politik utifrån ekonomin Europa.

 

Efter inledning (lyssna) tog Bosse Ringholm över som moderator och gjorde en ingress (lyssna). Förste föredragshållare var Tommy Svensson (lyssna). Bosse kommenterar (lyssna). Lena Sommestad och Bo Bernhardsson lyssnar uppmärksamt. Carl Tham hade blivit sjuk och ersattes efter fundering av Bo Bernhardsson (lyssna). Efter det följde ett kort panelsamtal med Bo och Tommy (lyssna). Därefter var det Lena Sommestads tur (lyssna). Carl Hamilton tog vid (lyssna) med Ernst Wigforss bakom sig och förmiddagen avslutades med ett kort panelsamtal (lyssna) med Lena och Carl. Björn Lind spakar ljudet och håller koll.

 

Det har förberetts ordentligt i köket. De medverkande och övriga hämtade frisk luft under lunchpausen. Debatterna pågick både inne i lokalen och i kapprummet.

 

Söndrums Folkets Hus var fullsatt. Kajsa Borgnäs inledde lite dystert eftermiddagen (lyssna) varefter följde den avslutande paneldebatten (lyssna) med frågor från deltagarna. Kajsa var lite gladare, men det var inga enkla frågor som behandlades och de medverkande fick tänka till ordentligt.

 

Avtackning av de medverkande (pelargoner etc) blir slutet på seminariet, varefter det blev utmarsch och fika.

Copyright © All Rights Reserved