Wigforssåret 2002

17 september 2001 behandlade Halmstads Arbetarekommun en motion om att hedra Olof Palmes minne i Halmstad. Motionen bifölls. En av representantskapets ledamöter, som stödde motionen, irriterade sig samtidigt över att medlemmarna inte i första hand engagerade sig i bevarandet av Ernst Wigforss´ minne. Denne Halmstadson hade ju haft en mycket större politisk betydelse än Olof Palme. Irritationen medförde en skrivelse till Arbetarekommunens styrelse.

 

"Att han både föddes 1881 och växte upp i vår kommun gör att inget organ torde ha förmånen av att ha ett större ansvar för att ihågkomma hans minne än just Halmstads arbetarekommun. Att han därtill var den främste kännaren av folkligt språkbruk i Södra Halland förminskar inte hans gärning. Om några månader är det 25 år sedan han gick ur tiden.", skriver avsändaren. Det blev fart på frågan och dåvarande ombudsmannen, Björn Lind, fick i uppdrag att samarbeta med avsändaren i förverkligandet av lämplig hågkomst.

 

Snabbt formerades en kommitté och det bestämdes att Ernst Wigforss skulle hågkommas med en seminarieserie med anknytning till hans livsgärning. Seminarieserien fick namnet "Wigforssåret 2002". Den kommitté som skötte arrangemangen startade under året Wigforssföreningen som en bas för den fortsättning som hittills blivit en kontinuerlig seminarieverksamhet i Ernst Wigforss´ anda och hemstad, samt denna hemsida.

 

Sex seminarier arrangerades under Wigforssåret, vart och ett knutet till en viktig del av Ernst Wigforss´ livsverk. Vid det andra, den 17 juli, använde Per Åhlström detta manuskript.

 

Seminariet om Wigforss som idépolitiker hölls i ett tält den 2 augusti på SSU-förbundets läger på Karlstorps campingplats. På försök lägger vi här ut Bo Bernhardssons 45 min långa inledning för nedladdning.

Copyright © All Rights Reserved