År 2024 planerar vi för ett (eller flera) seminarier

Vi återkommer.