Välkommen till seminarium

31 augusti kl 10.00 - ca 15

Söndrums Folkets Hus, Halmstad


”Hur utvecklas en jämlik finans-och penningpolitik?”

Ernst Wigforss skrev redan 1944 att bristen på ekonomisk jämlikhet innebar också brist på jämlikhet i utbildning och uppfostran, i möjligheterna att vinna delaktighet i den andliga och materiella kulturen. Seminariet diskuterar dagens finans- och penningpolitik med en koppling till jämlikhetsfrågor samt möjligheter och hinder för en jämlik samhällsutveckling.

Våra medverkande:

Ellinor Odeberg 

författare till boken ”Dyrtider” och är chefsekonom på Arena Idé. 

Per Molander

ordförande i Jämlikhetskommissionen och ansvarig för framskrivandet av ”En gemensam angelägenhet”, SOU 2020:46. 

Mathias Tegnér

riksdagsledamot som sitter i skatteutskottet, med bakgrund i näringsutskottet och ingår i den politikutvecklingsgrupp som leds av Niklas Karlsson.

Välkommen med din anmälan till Lars Kristén   larskristen56@gmail.com