Vem skördar i det gröna folkhemmet

Wigforsföreningen bjuder in till årets seminarium "Vem skördar i det gröna
folkhemmet" på Söndrums folkets hus den 15 oktober.


På seminariet ställs den nyliberala ekonomiska inriktningen som präglat Sverige sedan 80-talet mot en socialdemokratisk ekonomi. Seminariet har en tydlig miljöprägel med grön koppling till samhällsutvecklingen. Världen står inför en enorm omställning. I en tid av ökade klyftor och en stundande klimatkris ställer vi oss frågan:
Vem skördar i det gröna folkhemmet?

Föreläsare uppdateras


Frhandsgranskning av bild

Jörgen Johansson
Universitetslektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Jörgen utgår från demokratifrågor och boken Trängd demokrati som behandlar hur demokratin urholkas av nyliberala idéer inom den offentliga sektorn. Det handlar om det vardagliga görandet av offentlig politik och hur marknadens grundprinciper urholkar de värden som demokratin vilar på. Ambitionen i boken Trängd demokrati är också att visa på hur vi kan skapa en gemensamhetens demokrati i framtiden.


Frhandsgranskning av bild

Niklas Karlsson
riksdagsledamot, vice ordförande i Försvarsutskottet, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Niklas har varit engagerad i jämlikhetsfrågorna och har bland annat drivit på att finans- och skattepolitiken måste användas som fördelningspolitiskt verktyg för att komma till rätta med de växande inkomst- och förmögenhetsklyftornaProgram och möjlighet till anmälning kommer inom kort