Pga rådande Pandemi har styrelsen beslutat att tidigarelägga
årsmötet till söndagen den 27 februari kl 10:00-ca 12:00 och skjuta upp seminariet till maj.

Årsmötet genomförs digitalt, årsmöteshandlingarna inkl. zoomlänk skickas ut under vecka 6.


Arbetsnamnet på seminariet är tills vidare: "Vem skördar i det gröna folkhemmet?"