Ha vi råd att arbeta?

Wigforssföreningen bjuder in till 2023 års seminarium "Ha vi råd att arbeta?"

Söndrums folkets hus den 21 oktober kl 10.00 - 15.00


Wigforss pekade på det orimliga med en hög arbetslöshet. Idag ser vi hur många människor både hålls borta från arbetsmarknaden och arbetar under orimliga förhållanden. Seminariet undersöker hur en god arbetsmarknad för alla skulle kunna se ut. Ha vi råd att arbeta?


Nytt! - anmäl dig till seminariumet via länken:
https://forms.gle/7gnNMhFXx6PV8HTr9

Våra medverkande

Måns Svensson:  Tillit och professionellt handlingsutrymme: nycklar till en förbättrad arbetsmiljö i Sverige  

Måns Svensson är professor i rättssociologi och akademichef på Akademin för lärande humaniora och samhälle vid högskolan i Halmstad. Utifrån ett normvetenskapligt perspektiv bedriver Svensson forskning inom områdena (a) teknologi och social förändring, (b) arbetsliv i omvandling och (c) korruption och ekonomisk säkerhet. Svensson är en av initiativtagarna till Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet och han har under många år arbetat med fördelning av forskningsmedel på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.  

I flera årtionden har Lean Production och New Public Management präglat organisationskulturer inom välfärdssektorn, med negativa konsekvenser för arbetsmiljö och hälsa. Kan ledning baserad på tillit och ökat professionellt handlingsutrymme vända denna trend, utan att kompromissa med kvalitet och produktivitet?

Johanna Haraldsson är riksdagsledamot från Jönköping och ledamot i riksdagens Arbetsmarknadsutskott.
Martin Karlsson är ombudsman på LO-distriktet i Västsverige.

Johan Lindahl är Facklig förtroendevald i Handels med uppdrag både på arbetsplats och i avdelningen i Halmstad. Johan har arbetat både med arbetsplatsnära facklig verksamhet och utåtriktad verksamhet. Facklig politisk aktiv och är facklig ledare hos Socialdemokraterna i Halmstad.

Johan kommer att moderera eftermiddagens panelsamtal.