Välkommen till seminarium

31 augusti kl 10.00 - ca 15

Söndrums Folkets Hus, Halmstad


”Hur utvecklas en jämlik finans-och penningpolitik?”


Ernst Wigforss skrev redan 1944 att bristen på ekonomisk jämlikhet innebar också brist på jämlikhet i utbildning och uppfostran, i möjligheterna att vinna delaktighet i den andliga och materiella kulturen. Seminariet diskuterar dagens finans- och penningpolitik med en koppling till jämlikhetsfrågor samt möjligheter och hinder för en jämlik samhällsutveckling.

Våra medverkande:


Ellinor Odeberg 

författare till boken ”Dyrtider” och är chefsekonom på Arena Idé.


Per Molander

Per Molander
ordförande i Jämlikhetskommissionen och
ansvarig för framskrivandet av ”En gemensam angelägenhet”, SOU 2020:46.


Sofie Eriksson
nyvald Europaparlamentariker med bakgrund som riksdagsledamot och suppleant i Skatteutskottet.Moderator:

Johan Lindahl 

är Facklig förtroendevald i Handels med uppdrag både på arbetsplats och i avdelningen i Halmstad. Johan har arbetat både med arbetsplatsnära facklig verksamhet och utåtriktad verksamhet. Facklig politisk aktiv och är facklig ledare hos Socialdemokraterna i Halmstad.


Avgift: 100kr. Betalas in till bankgironummer 5037-2796
Märk betalningen med "Wigforss" och för- och efternamn
Alternativt betala på plats.
 
Lunch och fika med kaffe ingår
Gratis för medlemmar i SSU
Sista anmälningsdag är 23 augusti

Har du frågor eller funderingar kontakta Jenny Sjöstedt jenny.sjostedt2@hotmail.se, 0733562810.

Välkommen att anmäla dig!
Klicka på länken nedan.

https://forms.gle/sjBV2zgrjzVt2MbW8