Styrelse

Ordförande
Lars Kristén sammankallande
larskristen56@gmail.com

Kassör
Rose-Marie Edlund
edlund@halland.net

Ledamöter
Martin Hallingström
martinhk@live.se

Adnan Dibrani   Ersättare
adnan.dibrani@riksdagen.se

Fabiola Kindblad

fabiolakindblad75@gmail.com


Fråga!

Valberedning

Valberedning
Styrelsen

Revisorer
Göran Nilsson
Irene Lindgren ersättare

Repskapsombud:
Lars Kristén
Rose-Marie Edlund
Irene Lindgren
Doris Grozdenovic
Christoffer Kindblad
Fabiola Kindblad