Styrelse

Ordförande
Lars Kristén sammankallande
larskristen56@gmail.com

Kassör
Fabiola Kindblad
fabiolakindblad75@gmail.com

Ledamöter
Martin Hallingström
martinhk@live.se

Adnan Dibrani   Ersättare
adnan.dibrani@riksdagen.se

Jenny Sjöstedt
jen.sjo@outlook.com


Fråga!

Valberedning

Valberedning
Styrelsen


Revisorer
Christel Eriksson
Irene Lindgren ersättare


Repskapsombud:

Lars Kristén
Rose-Marie Edlund
Irene Lindgren
Christoffer Kindblad
Fabiola Kindblad