Wigforssföreningen

Wigforssföreningen startade 2002 för att hedra Ernst Wigforss´ minne, då det detta år var 25 år sedan han gick ur tiden. Det startade med "Wigforssåret 2002". Den kommitté som skötte arrangemangen startade under året Wigforssföreningen och det har blivit en kontinuerlig seminarieverksamhet i Ernst Wigforss´ anda.
Wigforssföreningen arbetar för att lyfta fram Ernst Wigforss och hans livsgärning och knyta ihop detta med framtiden. Wigforssföreningen är en Socialdemokratisk förening inom Halmstads Arbetarekommun, men har medlemmar över hela Sverige.
Vi arbetar för att ha årliga heldagsseminarier, ett eller två, i Söndrums Folkets Hus, samt något eller några kvällsseminarier på annat ställe, exempelvis på bibliotek i kommunen. Heldagsseminarier behandlar i första hand nationella frågor. Kvällsseminarierna kan gälla mer lokala spörsmål.
Bli medlem för 60:-/år. Kontakta din egen arbetarkommun för registrering.